Přihlásit

Košík je prázdný.

VIF Super Benzin Aditiv 125 ml

Aditivum do benzinu SUPER BENZIN ADITIV snižuje spotřebu o 5-7 % díky obsažené mazivostní přísadě. Jedná se o multifunkční přísadu do benzinu nejen pro všechny moderní motory s přímým vstřikováním, ale také pro starší karburátorové motory, ve kterých rozpouští úsady a zajišťuje postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů. Protikorozní účinek zajišťuje ochranu palivového systému a udržuje maximální výkon vašeho motoru.

VIF Super Benzin Aditiv 125 ml

Cena vč. DPH: 66,00 Kč

Cena bez DPH: 54,55 Kč

Sazba DPH: 21 %

Dostupnost: Skladem v Brně

Katalog. č.: PB20171231

Záruka (v měsících): 24

ks
VIF Super Benzin Aditiv 125 ml

Aditivum do benzinu SUPER BENZIN ADITIV snižuje spotřebu o 5-7 % díky obsažené mazivostní přísadě. Jedná se o multifunkční přísadu do benzinu nejen pro všechny moderní motory s přímým vstřikováním, ale také pro starší karburátorové motory, ve kterých rozpouští úsady a zajišťuje postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů. Protikorozní účinek zajišťuje ochranu palivového systému a udržuje maximální výkon vašeho motoru.

Vlastnosti:

 • Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
 • Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
 • Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
 • Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a  neškodí  katalyzátoru ani l sondě.
 • Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
 • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.

Jak aplikovat:

Do nádrže vozidla o obsahu 40-60L nalijte přípravek a poté natankujte benzin. Dojde tak k rovnoměrnému promíchání přípravku. Při více koncentrovaném dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad ve starších karburátorových motorech.

Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůží dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařské ošetření.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý
R38: Dráždí kůži
R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic
R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly
S24/25: Zamezte styku s kůží a  očima
S28: Při styku s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody
S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařkou pomoc
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Bezpečnostní list:
ke stažení zde

Od roku 2018 je nové zelené balení, viz. další obrázek.

Související zboží:

 

Doprava po Brně zdarma

Objednané pneumatiky a autobaterie vám dovezeme ZDARMA !

 

Zavolejte nám

Potřebujete poradit při výběru pneumatik, nebo jiného zboží?
Zavolejte nám: (+420) 733 211 101

 

Různé platební metody

Vyberte si platbu za zboží, která vám vyhovuje.

Team profesionálů

Kompletní servis v oboru pneumatik

Vážíme si každého našeho zákazníka, jen díky vám máme možnost rošiřovat naše služby a být v nich nejlepší. Prodejem pneumatik to u nás nekončí. Nabízíme obutí pneumatik přímo v našem servisu (výdejním místě), dále možnost uskladnění pneumatik na sezónu, ochranné poklice (kryty kol). Postaráme se nejen o vaše pneumatiky, ale i o vaše vozidlo.

Servis a výdejní místo

Vídeňská 89, Brno (Po-Pá 7:00 - 16:00 hod.)